بمبی که بعد از ترکیدن استقلالی‌ها را ناامید کردانتظار می‌رفت خرید پر سر و صدای استقلال در نقل و انتقالات درخشش فوق العاده ای در این تیم داشته باشد اما اینگونه نشد. بمبی که بعد از ترکیدن استقلالی‌ها را ناامید کرد انتظار می‌رفت خرید پر سر و صدای استقلال در نقل و انتقالات درخشش فوق […]

Read more