زد و خورد شدید بازیکنان پیکان و تراکتورسازی در دیدار دوستانه/ سر علی حمودی شکست زد و خورد شدید بازیکنان پیکان و تراکتورسازی در دیدار دوستانه/ سر علی حمودی شکست زد و خورد شدید بازیکنان پیکان و تراکتورسازی در دیدار دوستانه/ سر علی حمودی شکست قرآن

Read more

مخالفت سازمان لیگ با تغییر زمان دیدار تراکتورسازی – پرسپولیسمسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال می‌گوید که هیچ دلیل موجهی برای تغییر زمان دیدار تراکتورسازی و پرسپولیس وجود ندارد. مخالفت سازمان لیگ با تغییر زمان دیدار تراکتورسازی – پرسپولیس مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال می‌گوید که هیچ دلیل موجهی برای تغییر زمان دیدار تراکتورسازی […]

Read more

AFC اعتراض تراکتورسازی را رد کردکنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض تیم تراکتورسازی تبریز نسبت به اتفاقات قبل از بازی با پاختاکور ازبکستان را رد کرد. AFC اعتراض تراکتورسازی را رد کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض تیم تراکتورسازی تبریز نسبت به اتفاقات قبل از بازی با پاختاکور ازبکستان را رد کرد.AFC اعتراض تراکتورسازی را رد کرد خرید […]

Read more