درخواست 2 نماینده مجلس: زبان شیرین آذری در مدارس تدریس شود2 تن از نمایندگان آذربایجانی مجلس دهم بخشی از نطق خود در جلسه علنی سه شنبه-2 شهریور- را به درخواست برای آموزش زبان ترکی در مدارس اختصاص دادند. درخواست 2 نماینده مجلس: زبان شیرین آذری در مدارس تدریس شود 2 تن از نمایندگان آذربایجانی مجلس […]

Read more