22اسفند روز تاسيس بنياد شهيد بود.خدمات ارزنده اين نهاد انقلابي به خانواده معزز شهدا غيرقابل انكار است ولي بارها ادعاهايي در مورد اقداماتي كه مسئولان اين دستگاه حاكميتي در طول دوران مختلف انجام داده‌اند، اعتبار اين مركز را زير سوال برده‌‌است! تلگرام نخبگان

Read more