6 ماه پس از ترک تحصیل مشمولان فرصت اعزام دارند– کسانی که ترک تحصیل کرده‌‌اند پس از رسیدن به 18 سالگی تمام، شش ماه مهلت دارند که خود را معرفی کنند. 6 ماه پس از ترک تحصیل مشمولان فرصت اعزام دارند – کسانی که ترک تحصیل کرده‌‌اند پس از رسیدن به 18 سالگی تمام، شش […]

Read more

دعوت دانشگاه الزهرا از «کیمیا علیزاده» برای ادامه تحصیلرییس دانشگاه الزهرا با صدور پیامی قهرمانی بانوی ایرانی را در المپیک را تبریک گفت و از وی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه دعوت کرد. دعوت دانشگاه الزهرا از «کیمیا علیزاده» برای ادامه تحصیل رییس دانشگاه الزهرا با صدور پیامی قهرمانی بانوی ایرانی را در المپیک […]

Read more

تحصیل رایگان تا استخدام در دانشگاه آزاد برای قهرمانان المپیک 2016سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی از تسهیلات نقدی و غیر نقدی این دانشگاه به مدال آوران المپیک خبر داد. تحصیل رایگان تا استخدام در دانشگاه آزاد برای قهرمانان المپیک 2016 سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی از تسهیلات نقدی و غیر نقدی این دانشگاه به مدال آوران المپیک […]

Read more

تحصیل دانشجویان کمیته امدادی رایگان شدنمایندگان دولت را مکلف کردند تا مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را به صورت رایگان فراهم کنند. تحصیل دانشجویان کمیته امدادی رایگان شد نمایندگان دولت را مکلف کردند تا مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را به صورت رایگان فراهم کنند.تحصیل دانشجویان کمیته […]

Read more