اختصاص پانصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبیاری تحت فشاربا تصویب هیئت وزیران، مبلغ پانصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار اختصاص می یابد. اختصاص پانصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبیاری تحت فشار با تصویب هیئت وزیران، مبلغ پانصد میلیون دلار از صندوق […]

Read more

در ششمین مناظره انتخاباتی دو نامزد اولیه حزب دمکرات، برندی سندرز بار دیگر از عادی‌سازی مناسبات با تهران، شبیه احیای روابط آمریکا و کوبا، دفاع کرد. هیلاری کلینتون گفت کارهای زیادی باید انجام شود، پیش از آنکه بتوان به عادی‌سازی روابط، حتی، فکر کرد. سناتور برنی سندرز در مناظره ۲۲ بهمن ماه گفت «حرف زدن […]

Read more