یک بالگرد تایلندی ناپدید شدمسئولان نظامی تایلندی اعلام کردند: بالگرد نوع یو اچ-72 ساعت ده و سی دقیقه به وقت محلی(سه و سی دقیقه به وقت گرینویچ) و پس از نیم ساعت از بلند شدنش از صفحه رادار محو شد. یک بالگرد تایلندی ناپدید شد مسئولان نظامی تایلندی اعلام کردند: بالگرد نوع یو اچ-72 ساعت […]

Read more