کلایو پالمر یک رویای غرق نشدنی دارد: تایتانیک دو که در سال ۲۰۱۸ سفرش را آغاز خواهد کرد. این تاجر استرالیایی برنامه ریزی پروژه تایتانیک دو را در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد اما راه اندازی اولیه پروژه به تعویق افتاد.برترین ها: کلایو پالمر یک رویای غرق نشدنی دارد: تایتانیک دو که در سال ۲۰۱۸ سفرش […]

Read more