هشدار انگلیس نسبت به توان بالای تانک روسیهسازمان اطلاعات ارتش انگلیس در گزارشی نسبت به خطرات نسل جدید تانک‌های روسی و تهدید آن علیه ناتو و علیه انگلیس، هشدار داد. هشدار انگلیس نسبت به توان بالای تانک روسیه سازمان اطلاعات ارتش انگلیس در گزارشی نسبت به خطرات نسل جدید تانک‌های روسی و تهدید آن علیه […]

Read more