موزه فضولات هم تاسیس شد! +عکسیک موزه تازه باز شده در بریتانیا به همه قول داده است که آخرین نقطه روده جنبندگان را به نمایش خواهد گذاشت. موزه فضولات هم تاسیس شد! +عکس یک موزه تازه باز شده در بریتانیا به همه قول داده است که آخرین نقطه روده جنبندگان را به نمایش خواهد گذاشت.موزه […]

Read more

تاسیس شعبه بانک روسی در قشممدیرعامل بانک تمپ (TEMP) روسیه از راه‌اندازی شعبه این بانک در جزیره قشم با هدف آسان‌سازی فرآیندهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور در آینده نزدیک خبر داد. تاسیس شعبه بانک روسی در قشم مدیرعامل بانک تمپ (TEMP) روسیه از راه‌اندازی شعبه این بانک در جزیره قشم با هدف آسان‌سازی […]

Read more