عمیق‌ترین، ساکت‌ترین و تاریک‌ترین هتل جهانعمیق ترین، ساکت ترین و تاریک ترین هتل جهان تنها یه جمله تبلیغاتی نیست، بلکه تک تک این کلمات واقعی هستند، این هتل تو عمق 67 متری زمین قرار داره، تنها صدایی که می شنوین صدای نفس های خودتونه و هیچ نور طبیعی اینجا وجود نداره. عمیق‌ترین، ساکت‌ترین و تاریک‌ترین […]

Read more