افزایش ترافیک در جاده های خوزستان/گردشگران سفر غیرضروری را به تاخیر بیندازندسرپرست پلیس راه خوزستان با بیان سنگین تر شدن آمد و شد خودروها در جاده های ورودی و خروجی استان، از مسافران خواست که سفرهای غیرضروری خود را به تاخیر بیندازند. افزایش ترافیک در جاده های خوزستان/گردشگران سفر غیرضروری را به تاخیر بیندازند سرپرست […]

Read more