بیانیه جمعیت زنان نواندیش درپی انتصاب زهرا احمدی‌پور به سمت معاون رییس جمهورجمعیت زنان مسلمان نو اندیش به مناسبت انتصاب خانم دکتر احمدی پور به سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بیانیه‌ای منتشر کرد. بیانیه جمعیت زنان نواندیش درپی انتصاب زهرا احمدی‌پور به سمت معاون رییس جمهور جمعیت زنان مسلمان نو […]

Read more

بیانیه درباره سفر گردشگران ایرانی به ترکیهسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با صدور اطلاعیه‌ای، ممنوعیت سفر گردشگران ایرانی به ترکیه را لغو کرد. بیانیه درباره سفر گردشگران ایرانی به ترکیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با صدور اطلاعیه‌ای، ممنوعیت سفر گردشگران ایرانی به ترکیه را لغو کرد.بیانیه درباره سفر گردشگران ایرانی […]

Read more