این دیوید بکهام دوست داشتنی…فرقی نمی کند که ستاره باشی یا فردی معمولی، اینطور به نظر می رسد که هیچ کس از زیبایی و جذابیت دیوید بکهام در امان نیست. دیوید بکهام نه تنها دل افراد معمولی بلکه دل ستاره های بسیاری را نیز برده است… این دیوید بکهام دوست داشتنی… فرقی نمی کند که […]

Read more