برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراها به‌طور کامل برعهده مجلس استعضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت بر برگزاری و همچنین نظارت بر تایید یا رد صلاحیت تا پایان کار و اعلام نتایج انتخابات برعهده مجلس است و کمیسیون شوراها به‌طور مستقیم در این زمینه ورود می‌کند. برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراها […]

Read more