تغییر نقش همسر بنیامین در سلام بمبئی به خاطر حجاب! + تصاویرقربان محمدپور کارگردان «سلام بمبئی» اعلام کرد از ۱۵ فروردین ادامه فیلمبرداری این اثر در تهران آغاز می‌شود. تغییر نقش همسر بنیامین در سلام بمبئی به خاطر حجاب! + تصاویر قربان محمدپور کارگردان «سلام بمبئی» اعلام کرد از ۱۵ فروردین ادامه فیلمبرداری این اثر […]

Read more