فیلم‌های انتقادی نمی‌توانند در بنیاد محکم جامعه ما تأثیر بگذارندبازیگر فیلم «توفیق اجباری» گفت: آرزو می‌کنم سینما به حال و روزی که همه پرکار و خوشحال بودند، برگردد. فیلم‌های انتقادی نمی‌توانند در بنیاد محکم جامعه ما تأثیر بگذارند بازیگر فیلم «توفیق اجباری» گفت: آرزو می‌کنم سینما به حال و روزی که همه پرکار و خوشحال […]

Read more