آخرین سکانس «سلام بمبئی» در تهرانبه گفته قربان محمدپور کارگردان «سلام بمبئی»، فیلمبرداری این فیلم روز گذشته دوشنبه ۲۳ فروردین ماه در تهران به پایان رسید. آخرین سکانس «سلام بمبئی» در تهران به گفته قربان محمدپور کارگردان «سلام بمبئی»، فیلمبرداری این فیلم روز گذشته دوشنبه ۲۳ فروردین ماه در تهران به پایان رسید.آخرین سکانس «سلام […]

Read more

تغییر نقش همسر بنیامین در سلام بمبئی به خاطر حجاب! + تصاویرقربان محمدپور کارگردان «سلام بمبئی» اعلام کرد از ۱۵ فروردین ادامه فیلمبرداری این اثر در تهران آغاز می‌شود. تغییر نقش همسر بنیامین در سلام بمبئی به خاطر حجاب! + تصاویر قربان محمدپور کارگردان «سلام بمبئی» اعلام کرد از ۱۵ فروردین ادامه فیلمبرداری این اثر […]

Read more