آغاز پیش فروش بلیت جشنواره تئاتر عروسکیپیش‌ فروش بلیت‌ نمایش‌های شرکت کننده در بخش صحنه‌ای شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک آغاز شد. آغاز پیش فروش بلیت جشنواره تئاتر عروسکی پیش‌ فروش بلیت‌ نمایش‌های شرکت کننده در بخش صحنه‌ای شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک آغاز شد.آغاز پیش فروش بلیت جشنواره تئاتر عروسکی […]

Read more

مسافران نرخ بلیت قطار را مشخص می‌کنندچند ماه پس از مصوبه شرکت راه‌آهن که براساس آن شرکت‌های ریلی تا حدی دست‌شان برای نرخ‌گذاری بلیت‌ها باز شد، حالا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سال‌های گذشته این صنعت در حال پیگیری است. مسافران نرخ بلیت قطار را مشخص می‌کنند چند ماه پس از مصوبه شرکت راه‌آهن که براساس […]

Read more

آمار بلیت های مانده برای دربی 82آمار بلیت‌های باقی‌ مانده ورزشگاه آزادی برای هشتادودومین دربی تهران مشخص شد. آمار بلیت های مانده برای دربی 82 آمار بلیت‌های باقی‌ مانده ورزشگاه آزادی برای هشتادودومین دربی تهران مشخص شد.آمار بلیت های مانده برای دربی 82 فروش بک لینک خبر جدید

Read more