وزیر خارجه کشورمان در دومین روز سفر خود به بلژیک پس از دیدار با همتای بلژیکی؛ با رئیس‌ پارلمان اروپایی و رئیس مجلس بلژیک و رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپایی به تبادل نظر خواهد پرداخت. به گزارش ایلنا وزیر امور خارجه کشورمان در دومین روز از گفت‌وگوهای سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا با […]

Read more