اسب آبی گوزن را بلعید+عکساسب آب گیاهخوار نیست و گاهی اوقات گوشت هم می‌خورد. عکاس حیات وحش در آفریقای جنوبی صحنه‌های شگفت‌انگیزی را به ثبت رسانده است. اسب آبی گوزن را بلعید+عکس اسب آب گیاهخوار نیست و گاهی اوقات گوشت هم می‌خورد. عکاس حیات وحش در آفریقای جنوبی صحنه‌های شگفت‌انگیزی را به ثبت رسانده است.اسب […]

Read more