بازگشت فلامینگو به دریاچه ارومیه بعد28سال/استقبال نامناسب شكارچیان + عکسجوجه فلامینگویی كه سال 67 در پارك ملی دریاچه ارومیه سرشماری و حلقه گذاری شده بود، بعد از 28 سال به زادگاه خود بازگشت ولی استقبال نامناسب شكارچیان این پرنده را تا سرحد مرگ برد. بازگشت فلامینگو به دریاچه ارومیه بعد28سال/استقبال نامناسب شكارچیان + عکس جوجه […]

Read more