مرحله بعدی قرعه کشی جام حذفی برگزار شد/استقلال میزبان شدقرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی برگزار شد و در نهایت استقلال میزبان صبای قم شد. مرحله بعدی قرعه کشی جام حذفی برگزار شد/استقلال میزبان شد قرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی برگزار شد و در نهایت استقلال میزبان صبای قم شد.مرحله بعدی قرعه […]

Read more