مواد غذایی بسته‌بندی شده جایزه دار نخریدسازمان استاندارد ایران با اعلام هشدار به مردم نسبت به خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده، اعلام کرد: قراردادن جوایز در داخل بسته‌های حاوی فرآورده های غذایی موجب فسادپذیری بیشتر فرآورده خواهد شد. مواد غذایی بسته‌بندی شده جایزه دار نخرید سازمان استاندارد ایران با اعلام هشدار به مردم نسبت به […]

Read more