دردسر جدید و بزرگ استقلال/ آبی ها در خطر کسر امتیاز +سندباشگاه استقلال فقط تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارد تا مطالب هندریک هلمکه را پرداخت کند. دردسر جدید و بزرگ استقلال/ آبی ها در خطر کسر امتیاز +سند باشگاه استقلال فقط تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارد تا مطالب هندریک هلمکه را […]

Read more

آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی در اماراتپلیس امارات از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی خبر داد که سومین حادثه از این نوع در 14 ماه اخیر است. آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی در امارات پلیس امارات از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی خبر داد که سومین حادثه از این […]

Read more

ما نباید هنرمندان بزرگ کشورمان را طرد کنیمما نباید هنرمندان بزرگ کشورمان را طرد کنیم که اگر نابخردانه چنین کنیم باید منتظر ظهور ابتذال در عرصه هنر کشور و انقلاب باشیم ما نباید هنرمندان بزرگ کشورمان را طرد کنیم ما نباید هنرمندان بزرگ کشورمان را طرد کنیم که اگر نابخردانه چنین کنیم باید منتظر ظهور […]

Read more

بر مبنای اسناد افشا شده توسط مجله Food Chemical Toxicology، کمپانی بیوتکنولوژی دوپونت امریکا، در آزمایشات بررسی سلامت محصولات دستکاری شده ژنتیکی، موشهای آزمایشگاهی شاهد و تیمار را تواماً با کلزای تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی) تغذیه نموده است. به گزارش سلامت نیوز در این آزمایش که در سال ۲۰۱۴ از سوی محققین شرکت امریکایی دوپونت […]

Read more