روياپردازي كاخ سفيد با خطوط قرمز ايران

گزارش جام جم از پشت پرده ادعاي مقامات آمريكايي درباره آمادگي ايران براي مذاكره درباره موضوع موشكي     گروه سياسي: درست در روزهايي كه سطح تنش ميان ايران و آمريكا در يكي از بالاترين سطوح خود در سال هاي گذشته است و برخي كشورهاي اروپايي تلاش دارند مذاكرات مجددي ميان ايران و آمريكا در مورد […]

Read more