۴۰ پایه برق در اهواز سقوط کرد/ برخی از مناطق شهر برق ندارندرئیس روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: امروز بر اثر طوفان و همچنین وزش باد شدید ۴۰ پایه برق در اهواز سقوط کرده است. ۴۰ پایه برق در اهواز سقوط کرد/ برخی از مناطق شهر برق ندارند رئیس روابط عمومی شرکت […]

Read more