صعود تاریخی در برزیل/ عابدینی به مرحله نیمه نهایی المپیک صعود کردمجتبی عابدینی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات شمشیربازی بازی های المپیک در رقابتی پایاپای حریفی از فرانسه را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. صعود تاریخی در برزیل/ عابدینی به مرحله نیمه نهایی المپیک صعود کرد مجتبی عابدینی در مرحله […]

Read more