بررسی رابطه حکومت کودتا با اراذل‌واوباش در سالگرد 28 مرداد /میدان‌داری آقا جاهل‌ها، پاشنه طلاها و ..«آقای جاهل»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «پاشنه‌طلا» و… اینها عنوان فیلم‌هایی است که دهه ٤٠ در سینماهای ایران اکران می‌شد. بررسی رابطه حکومت کودتا با اراذل‌واوباش در سالگرد 28 مرداد /میدان‌داری آقا جاهل‌ها، پاشنه طلاها و .. «آقای جاهل»، […]

Read more

بررسی ژن های مرتبط در کودکان در معرض خطر اوتیسمبه تازگی دانشمندان دست به تحقیقاتی زده اند که به موجب آن ژن هایی که مسئول وقوع بیماری اوتیسم هستند، در خواهران و برادرانی که در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ژن های مرتبط در کودکان […]

Read more

تایید صلاحیت هاشمی رفسنجانی در شورای نگهبان با وجود مخالفت اکثریت اعضای این شورا با شخص وی، همچنان مورد توجه رسانه ها و محافل سیاسی است. در جریان بررسی صلاحیت هاشمی، تنها آیت الله احمد جنتی و محمدرضا مدرسی نظر مخالف داشته و مابقی آنها با وجود مخالفت با هاشمی از دادن رای منفی خودداری […]

Read more