برجی که هر روز مستهلک‌تر می‌شود/حلقه گمشده‌ای به نام ظرفیتاین نگاه مدیریت شهری که برج میلاد به عنوان نماد مدرن ملی برای مردم قابل دسترس باشد، قابل تقدیر است، اما حضور بیش از ظرفیت مردم و نبود برنامه ریزی مناسب باعث می شود برج هر روز مستهلک‌تر شود. برجی که هر روز مستهلک‌تر می‌شود/حلقه گمشده‌ای […]

Read more