به سوال کودک درباره مرگ چگونه پاسخ بدهیم؟یک روان‌شناس با تاکید بر این‌که والدین نباید در برابر مرگ به کودک پاسخ‌های نامفهوم بدهند، گفت: پاسخ‌هایی مانند «خوابیده» یا «راه دور رفته» اصلا مناسب نیست و بار هیجانی دارد. به سوال کودک درباره مرگ چگونه پاسخ بدهیم؟ یک روان‌شناس با تاکید بر این‌که والدین نباید در […]

Read more