بهترین و بدترین غذاها برای مبتلایان کبد چربکبد یا همان جگر یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های پالاینده بدن است که به طور مختصر فعالیت‌هایی مانند پالایش خون، پروتئین‌سازی، سم‌زدایی، تنظیم قند، ذخیره‌سازی مواد حیاتی‌ و سوخت و ساز را بر عهده دارد. بهترین و بدترین غذاها برای مبتلایان کبد چرب کبد یا همان جگر یکی از […]

Read more