شکست آبی ها مقابل پاس؛زور منصوریان به تیم نگون بخت سابقش هم نرسیداستقلال تهران در یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم لیگ دویی پاس همدان در ورزشگاه آزادی تن به شکست داد. شکست آبی ها مقابل پاس؛زور منصوریان به تیم نگون بخت سابقش هم نرسید استقلال تهران در یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم لیگ دویی پاس […]

Read more