خرید جدید استقلال، خط و نشان منصوریان برای بختیاربا ادامه روند نه‌چندان خوب بختیار رحمانی، منصوریان با استخدام میعاد یزدانی و مجتبی‌حق دوست جوان، تلاش می‌کند که ضعف این نقطه از زمین استقلال را برطرف کند. خرید جدید استقلال، خط و نشان منصوریان برای بختیار با ادامه روند نه‌چندان خوب بختیار رحمانی، منصوریان با استخدام […]

Read more