بختیاری‌ها اینگونه ماشین عروس تزئین می‌کنند/ عکسبختیاری‌ها با بهره گیری از دنیای مدرن و زنده نگهداشتن سبک سنتی خود مراسم عروسی را جشن می گیرند.مردم شهرستان ایذه در مراسم های عروسی خود با حفظ اصالت های قومی و به سبک محلی بختیاری ماشین های مدرن خود را تزئین می کنند. بختیاری‌ها اینگونه ماشین عروس تزئین […]

Read more