ایران به نقل از زیباکلام نوشت:اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند و به نامزدهایی که حداقل انتظارات را دارند یا چهره‌های میانه‌روی اصولگرا رأی ندهند، تندروها با حداقل آرای حوزه‌های انتخابیه خود‌ به مجلس راه می‌یابند. صادق زیباکلام افزود: حضور تندروها در مجلس دهم، شرایطی مانند مجلس نهم را رقم خواهد زد، شرایطی که طی […]

Read more