حضور دو بانوی محجبه روی سکوی قهرمانی تکواندوکیمیا علیزاده و هدایا وهبای مصری دو بانوی محجبه روز سیزدهم رقابت های المپیک بودند که روی سکو رفتند. حضور دو بانوی محجبه روی سکوی قهرمانی تکواندو کیمیا علیزاده و هدایا وهبای مصری دو بانوی محجبه روز سیزدهم رقابت های المپیک بودند که روی سکو رفتند.حضور دو بانوی […]

Read more