حمایت مهراب قاسم‌خانی از بانوان ملوانمهراب قاسم‌خانی در صفحه اینستاگرام خود از تیم بانوان ملوان حمایت کرد. حمایت مهراب قاسم‌خانی از بانوان ملوان مهراب قاسم‌خانی در صفحه اینستاگرام خود از تیم بانوان ملوان حمایت کرد.حمایت مهراب قاسم‌خانی از بانوان ملوان دانلود فیلم خارجی

Read more

روندهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشان از گریزناپذیر بودن حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه های کلان مدیریتی و تصمیم سازی کشور دارد؛ فرایندی که تحقق و تکمیل آن نیازمند اصلاح روندهای قانونی، جلب حمایت های سیاسی و تحول در انگاره های مردسالارانه است. به گزارش ایلنا، شکستن رکورد ثبت نام بانوان برای […]

Read more