بالاخره استقلال می برد؟/ از جلالی تا جلالیآخرین مربی که در لیگ به استقلال باخت، مجید جلالی بود. استقلال فردا هم با تیم جلالی بازی دارد. بالاخره استقلال می برد؟/ از جلالی تا جلالی آخرین مربی که در لیگ به استقلال باخت، مجید جلالی بود. استقلال فردا هم با تیم جلالی بازی دارد.بالاخره استقلال می […]

Read more