چشم ایران به درخشش کریمی؛ بالاترین شانس امروز مدالدر جدول سنگین وزن کشتی آزاد المپیک اصلا عدالت و توازن رعایت نشده است و یک طرف چهار غول قرار دارند و طرف دیگر طاها آکگول به تنهایی انرژی ذخیره می کند. چشم ایران به درخشش کریمی؛ بالاترین شانس امروز مدال در جدول سنگین وزن کشتی آزاد […]

Read more