زیاد نشستن باعث کاهش عمر می شودبه گفته محققان ۳۰ دقیقه نشستن کمتر در روز دارای مزایای زیادی برای سلامت بوده و عمر را طولانی می کند. زیاد نشستن باعث کاهش عمر می شود به گفته محققان ۳۰ دقیقه نشستن کمتر در روز دارای مزایای زیادی برای سلامت بوده و عمر را طولانی می کند.زیاد […]

Read more

تافت و موس در صورتی که روی ریشه موها قرار بگیرند باعث بسته شدن روزنه‌های مو می‌شوند. بالطبع اگر روزنه‌های مو بسته شود، مانع رشد فولیکول مو می‌شود و … free download movie اخبار کارگران

Read more