معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تعرفه خدمات دارویی مسئله دیگری است که با اختیارات قانونی وزیر تعیین و ابلاغ شده است. به گزارش فارس؛‌ رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در مورد حق فنی داروخانه ها گفت:تعرفه حق فنی ابطال شده است و ما هم در این زمینه مشکلی […]

Read more