بازگشایی پیاده‌راه 17 شهریوررییس کمیته عمران شورای شهر تهران از بازگشایی پیاده‌راه 17 شهریور در هفته آینده خبر داد. بازگشایی پیاده‌راه 17 شهریور رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از بازگشایی پیاده‌راه 17 شهریور در هفته آینده خبر داد.بازگشایی پیاده‌راه 17 شهریور گیم پلی استیشن

Read more

بازگشایی محور «سقز – بانه»مدیر راهداری اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان از بازگشایی محور «سقز – بانه» که به‌علت بارش شدید باران از روز گذشته مسدود شده بود، خبر داد. بازگشایی محور «سقز – بانه» مدیر راهداری اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان از بازگشایی محور «سقز – بانه» که به‌علت بارش شدید باران از روز […]

Read more