آیت الله هاشمی:موانع سیاسی و بهانه‌گیری‌های حسودان، در مسیر پیشرفت دانشگاه آزاد خللی ایجاد نکرده استرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به خاطر ماهیت مردمی دانشگاه آزاد اسلامی و نیازی که جامعه به آن دارد، هیچ یک از موانع سیاسی و بهانه‌گیری‌های حسودان نتوانسته در مسیر پیشرفت این دانشگاه خللی ایجاد نماید. آیت الله هاشمی:موانع […]

Read more

شهردار منطقه ۸، از وجود ۱۸ هزار واحد تجاری در محدوده شرق تهران خبر داد و گفت: بساط گستران محلی از فرصت روزهای پایانی سال برای دستفروشی در معابر منطقه استفاده می کنند. میهن دانلود مدرسه

Read more