تلاش ایران برای لغو ویزا با ایتالیا، فرانسه و آلمانمعاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی می‌گوید: برنامه لغو روادید با روسیه درحال مذاکره است. ضمن اینکه تلاش می‌کنیم با چند کشور اروپایی مثل ایتالیا، فرانسه و آلمان هم این برنامه را اجرا کنیم،‌ هرچند بسیار سخت است. تلاش ایران برای لغو ویزا با ایتالیا، فرانسه و […]

Read more