سخنرانی ظریف در ارکان اصلی اتحادیه اروپایی یعنی کمیسیون و پارلمان اروپایی، که قبل از آنهم در کنفرانس امنیتی مونیخ و سفر لندن مشابه آن صورت گرفته بود، می‌تواند این پیام را به جامعه جهانی مخابره کند که رسیدن به “جهان منهای خشونت” باید در دستور کار تمامی دولت – ملت‌ها قرار بگیرد. به گزارش […]

Read more