معاون رییس‌جمهور: توسعه پایدار باید در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گیردمعاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر توسعه پایدار به عنوان اولویت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد. معاون رییس‌جمهور: توسعه پایدار باید در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر توسعه […]

Read more

سرلیست فهرست انتخاباتی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت گفت:‌ اصلاح‌طلبانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند، در اجرای برنامه ششم توسعه، مسیر برنامه سوم را ادامه خواهند داد. محمدرضا عارف در بازدید از ستادهای ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در منطقه شانزده در گفت‌وگو با ایلنا در مورد مهم‌ترین اولویت اصلاح‌طلبان در صورت […]

Read more