یک کارشناس مرکز تحقیقات دفاعی نروژ در مطالعه ای به آنچه عناصر تروریستی داعش در اوقات فراغت خود انجام می دهند پرداخت. خرید غذا خبر اسلامی

Read more