بانک ملت اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بانام منتشر می کندمرحله نخست اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بانام بانک ملت از روز ۲۲ آبان ماه منتشر می شود. بانک ملت اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بانام منتشر می کند مرحله نخست اوراق گواهی سپرده مدت دار […]

Read more

آیا خرید اوراق تسه مقرون به صرفه است؟معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس گفت: به صرفه بودن یا نبودن خرید اوراق بستگی به متقاضی دریافت وام دارد و اینکه نرخ تامین مالی خرید یک واحد مسکونی از سایر روش‌ها به چه میزان است. در مجموع، نرخ وام مسکن با افزایش مبلغ وام در حال افزایش […]

Read more