درمان اوتیسم با اسپری بینی+تصویردانشمندان سیدنی یک اسپری بینی ساخته‌اند که می‌تواند در مدت 5 سال بیماران اوتیسم را درمان کند. درمان اوتیسم با اسپری بینی+تصویر دانشمندان سیدنی یک اسپری بینی ساخته‌اند که می‌تواند در مدت 5 سال بیماران اوتیسم را درمان کند.درمان اوتیسم با اسپری بینی+تصویر کیمیا دانلود

Read more

بررسی ژن های مرتبط در کودکان در معرض خطر اوتیسمبه تازگی دانشمندان دست به تحقیقاتی زده اند که به موجب آن ژن هایی که مسئول وقوع بیماری اوتیسم هستند، در خواهران و برادرانی که در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ژن های مرتبط در کودکان […]

Read more